Da li je moguće održavati kvalitetu vode bez kemijskih sredstava u Softub bazenu?

Ne. Ako želite imati čistu vodu, primjerenu i sigurnu za korištenje, tada ne možete izbjeći korištenje kemijskih sredstava za dezinfekciju. Kako bi voda bila sigurno i kvalitetno dezinficirana, potrebno je održavati razinu klora u bazenu.