Da li trebam kran ili helikopter za postavljanje Softuba na krov?

Ne. U slučaju da nemate dovoljno široke stepenice ili dizalo, Softub se može podići pomoću kolotura ili vitla, jer čak i najteži model Softub bazena ima samo 38 kilograma.