Kako mogu kontrolirati temperaturu vode u Softub bazenu?

Kontrola temperature nije potrebna. Na kontrolnoj ploči podesite temperaturu, a Hydromate sustav će automatski kontrolirati temperaturu vode i održavati ju na odabranoj vrijednosti.