EASY sauna®

Sauna sa običnom utičnicom.

Značajke
 
  • Moguća samoinstalacija zahvaljujući predugrađenim sustavima
  • Mogućnost priključka na utičnicu čini ju prikladnom za bilo koju prostoriju (3 kW modeli)
  • Visokokvalitetni interijer 
  • Lako rasklopiva i prijenosna u slučaju selidbe
  • Instalacija od strane naših stručnjaka dostupna na zahtjev